Vsi mi potrebujemo pomoč od rojstva pa do smrti

MANA8 Pomagaj mi!


Naj ti v novem obdobju močno žari ENERGIJA SVOBODE, LJUBEZNI, ZDRAVJA, USPEHA. Vedi, da so ti moja vrata energije vedno odprta


Komu je namenjeno naravno duhovno zdravljenje?


Ljudje se spopadamo z najrazličnejšimi težavami. Te so lahko rezultat vsakdanjega stresnega življenja ali pa posledica aktualnih ali preteklih dogodkov, kot so:

 • stres, preobremenjenost in nezmožnost sprostitve;
 • anksioznost (pretirana zaskrbljenost, neutemeljeni strahovi, panični napadi, občutki tesnobe);
 • depresivno razpoloženje, potrtost/žalost, brezvoljnost, občutki praznine, vprašanja o smislu življenja;
 • telesne bolečine in bolezni, ki jim ne najdemo telesnega vzroka;
 • težave s spanjem;
 • obsesivne misli;
 • psihične stiske kot posledica travmatskega dogodka (nasilje, zloraba ...);
 • težave z doživljanjem/izražanjem in/ali obvladovanjem čustev;
 • pomanjkanje samozavesti in samospoštovanja (občutki manjvrednosti, težave pri izražanju lastnega mnenja ...;
 • težave z identiteto (kdo sem, kaj hočem);
 • težave s sprejemanjem svoje spolne identitete;
 • težave pri ustvarjanju in ohranjanju zadovoljujočih medosebnih odnosov (partnerskih, družinskih, prijateljskih ...);
 • težave z vzgojo in postavljanjem meja;
 • težave na delovnem mestu (izgorevanje, ustrahovanje ...);
 • nezadovoljstvo s seboj in/ali z življenjem, ujetost v rutino vsakdana;
 • soočanje s spremembami v življenju (razveza, mena, starost, bolezen, operacije, žalovanje in izguba ...;
 • boljše spoznavanje samega sebe;
 • razvijanje različnih sposobnosti, kreativnosti.

Za vključitev v NARAVNO DUHOVNO ZDRAVLJENJE ni potrebno, da poznate razloge za svoje počutje, ali da veste v čem je težav.  Skupaj bomo raziskovali in ustvarjali pot do polnejšega, kvalitetnejšega življenja, TO NAM RESNIČNO PRIPADA V TEM ŽIVLJENJU.


Pri delu sem PREVODNIK ENERGIJE BELE SVETLOBE BREZPOGOJNE LJUBEZNI univerzuma, vesolja, saj smo vsa bitja- ljudje, zivali, rastline, kamnine del celote.